Μαδαγασκάρη

Η Μαδαγασκάρη είναι το τέταρτο μεγαλύτερο νησί στο κόσμο με έκταση 587.000 τ.χλμ. και πληθυσμό 21 εκατομμυρίων ανθρώπων. Πρωτεύουσα είναι το Antananarivo και επίσημες γλώσσες τα Γαλλικά και τα Μαδαγασκαρινά. Εδώ εδρεύει η Ιερά Επισκοπή Μαδαγασκάρης με 52 Ιερούς Ναούς και 26 Ιερείς. Γίνεται σημαντικό φιλανθρωπικό έργο.

Υιέ μου…

Κατὰ τούς περασμένους μῆνες Μάιο καί Ἰούνιο ἐπισκέφθηκε τὴν Ἱ. Μητρόπολή μας ἐδὼ στὴν Μαδαγασκάρη ὁ σεπτὸς Προκαθήμενός μας τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς κύριος κ. Θεόδωρος.

Τὸ πρόγραμμα ποὺ ἀκολούθησε ἦταν ὁμολογουμένως ἀρκετὰ ἐξαντλητικό, καθὼς θέλησε στὴν ὀλιγοήμερη αὐτὴ πορεία του στὴ χώρα μας νὰ καλύψει ὅσο τὸ δυνατὸν εὑρύτερο φάσμα ἐπισκέψεων στὸ ἀγαπητό ποίμνιό Του ἀγνοώντας κόστος, συνθῆκες καὶ προσωπικὴ σωματικὴ κόπωση.

Τὴν Παρασκευὴ 5 Ιουνίου τὸ ἀπόγευμα, ο Μακαριώτατος Πατριάρχης μας κατέφθασε στὸ Τουλιάρ, τὴν πρωτεύουσα τῆς εὑρύτερης περιοχῆς τοῦ Νοτίου τμήματος τῆς χώρας, ὅπου μέ τή χάρη τοῦ πανοικτίρμονος Θεοῦ ἐπιτελεῖται ἱεραποστολικό ἕργο. Ἐκεῖ τοῦ ἐπιφυλάχθηκε θερμοτάτη ὑποδοχὴ σὲ μιὰ ἄρτια καὶ φιλότιμη ὁργάνωση, τῆς ὁποίας παράγοντες ἦταν σύσσωμος ὁ κλῆρος καὶ λαὸς τοῦ Τουλιάρ. Στὸν καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τὸν προσφώνησε ὁ πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, παρουσίᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Ἰγνατίου, στὴν τοπική γλῶσσα, ἐνῶ τὰ πλήθη τῶν πιστῶν συνόδευαν τὸν λόγο τῆς ὑποδοχῆς μὲ χειροκροτήματα εἰς ἔνδειξιν τοῦ ἐνθουσιασμοῦ καὶ τῆς ἀγάπης τους πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ Σεπτοῦ Προκαθημένου μας.

MG1

 

Στὸ Τουλιὰρ ἐγκαινίασε τὴν νέα πτέρυγα τῆς Ὀρθόδοξης κλινικῆς τῆς Betanimena, ἡ ὁποία ἀνεγέρθηκε μὲ τὴν δωρεὰ ἀνωνύμου δωρήτριας ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴ γενική μέριμνα τοῦ Ἱερομονάχου Ἀναστασίου ἀπὸ τὴν Κύπρο, ὁ ὁποῖος μὲ Κύπριους δωρητὲς ὑποστηρίζει τὴν πλήρη κάλυψη τῆς κλινικῆς τόσο σὲ φάρμακα ὅσο καὶ σὲ ἐξοπλισμό. Εἶναι ἕνα ἔργο τὸ ὁποῖο ἀνακουφίζει τὸν πόνο τῶν πτωχῶν ἀνθρώπων τῆς περιοχῆς μας, μιὰ ποὺ μὲ ἐλάχιστη συνδρομὴ ἐκ μέρους τῶν ἀσθενῶν καλύπτει διάγνωση καὶ θεραπεία στοὺς πονεμένους ἀρρώστους μας. Ἀκολούθησαν ἑορταστικές ἐκδηλώσεις κατὰ τὶς ὁποῖες ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης μας προσφωνήθηκε ἀπὸ τοὺς τοπικοὺς κρατικοὺς παράγοντες, οἱ ὁποῖοι τὸν συνόδευαν καθ’ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς ἐπίσκεψής του στὴν πόλη μας καὶ οἱ ὁποῖοι ἐξέφρασαν πολλάκις τὶς θερμές τους εὐχαριστίες πρὸς τὸ πρόσωπό Του ἀλλὰ καὶ τὴν Ὀρθόδοξη Ἱεραποστολὴ γενικὰ γιὰ τὴν παρουσία καὶ τὸ ἐνδιαφέρον, ποὺ δείχνει πρὸς τοὺς πτωχοὺς τοῦ Νότου.

Οἱ ἐκδηλώσεις κορυφώθηκαν μὲ τὴν τέλεση τῆς Θ. Λειτουργίας στὸ κλειστὸ Στάδιο τῆς πόλεως τοῦ Τουλιάρ, ὅπου πλῆθος κληρικῶν, ἐκπροσώπων ἀρχῶν, ἐκπροσώπων ἐκκλησιῶν καὶ πιστῶν μας, ἔψαλαν καὶ ὕμνησαν τὸν Θεὸ στὴν πρώτη ὑπαίθρια Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στὴ Νότια Μαδαγασκάρη.

Ἦταν μιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ συγκινητικὲς στιγμὲς, ὅταν ὁ σεπτὸς Προκαθήμενος τοῦ Πατριαρχείου μας ἐθυμίαζε τὰ πλήθη τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι παρακολουθοῦσαν τὴν Θ. Λειτουργία μὲ κατάνυξη ἀπὸ τὶς κερκίδες τοῦ σταδίου.

Ὁ Πατριάρχης θύμιαζε καὶ εὐλογοῦσε τὸν κόσμο, τὸ Στάδιο, τοὺς πιστοὺς μας, τὸν κλῆρο, τὴν πόλη μας…

MG2

Τὸ ταξίδι τοῦ Μεγάλου Προκαθημένου μας τελειώνει πιά. Τώρα καθόμαστε μαζί Του κοντὰ στὴν θάλασσα, ἐκεῖ ὅπου τὸ περίφημο κανάλι τῆς Μοζαμβίκης ἑνώνει μὲ τὰ ἀγριεμένα κύματά του τὸν κόσμο μας, τὴν γῆ τῆς Μαδαγασκάρης μὲ τὸν ἄλλον συγγενὴ καὶ ταλαιπωρημένο κόσμο τῆς Μοζαμβίκης, τῆς γῆς τῆς Ἀφρικῆς. Τὰ μάτια Του ἀγναντεύουν τὸν Ὠκεανό. Ἄλλοτε δακρύζουν καὶ χάνονται στὴν σκέψη. Ἄλλοτε ζωνταντεύουν καὶ μὲ τὸ γαλήνιο χαμόγελο του προσώπου Του, σοῦ μιλοῦν. Σοῦ μιλοῦν γιὰ τὸ αὔριο. Γιὰ τὸ ὅραμα. Γιὰ τὴν προσδοκία.

Στρέφεται σὲ ἕναν ἀπὸ τοὺς παρευρισκομένους καὶ μὲ βαθὺ καὶ βαρὺ τόνο στὴν φωνὴ του ἀνοίγει τὴν μεγάλη καὶ ὕστατη προσφώνηση. Ὄχι ἀπὸ χάρτου καλάμου, ἀλλὰ ἀπὸ βίβλου καρδίας. Καρδιᾶς μεγάλης, γεμάτης ἀγάπη καὶ πόνο πρὸς τὸν συνάνθρωπο.

Γιέ μου! – τοῦ λέει. Σὲ παρακαλῶ φρόντισε γι’ αὐτὸν ἐδὼ τὸν κόσμο! Φρόντισε γιὰ τοὺς πτωχοὺς τῶν ἐρημιτικῶν περιοχῶν τοῦ Τουλιάρ. Φρόντισε γιὰ τοὺς πιστοὺς τῶν πόλεών μας. Κάνε τὴν Ἐκκλησία μας νὰ λάμψει μέσα σὲ αὐτὴν τὴν πόλη. Ξέχνα ὁτιδήποτε ἄλλο, ὁποιοδήποτε ἄλλο ἐνδεχόμενο στὴν ζωή σου καὶ δώσου ὁλοκληρωτικὰ στὴν διακονία τοῦ πτωχοῦ αὐτοῦ κόσμου.

Παιδί μου!… Βόσκε τὰ πρόβατά μου! Καὶ βάσταζε μὲ ὑπομονὴ καὶ ἀγάπη πάντα τὸν Σταυρό αὐτό. Σταυρὸ ποὺ στὶς ρίζες του ἔχει ριζωμένο τὸν Ἑλληνικό μας βασιλικό. Τὸν βασιλικὸ ποὺ φέρνει τὶς ἀρχέγoνες ρίζες μας. Τὶς ρίζες τῆς Ὀρθοδοξίας. Τὶς ρίζες τῆς Πίστεως, τῆς Ἐλπίδος καὶ τῆς Ἀγάπης στὸν φτωχό αὐτὸν κόσμο.

MG3

Μὰ πάνω ἀπὸ ὅλα, τῆς Ἀγάπης. Μιᾶς Ἀγάπης ποὺ δὲν δίστασε οὔτε διστάζει καὶ τὸ αἷμα της νὰ δώσει γιὰ τὸν ἀδελφὸ καὶ συνάνθρωπο. Κοίταξε τὸν προκάτοχο τοῦ Πηδαλίου τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Μητροπόλεως. Καὶ θυμήσου γιὰ πάντα αὐτὸ τὸ ὄνομα: Νεκτάριος! Ἐκεῖ στὰ βαθιὰ ἁγιορείτικα νερὰ ἐξέπνευσε καὶ ἔδωσε τὸ μαρτυρικό του αἷμα στὴν τελευταία ἀποστολή του στὸν κόσμο αὐτό. Οἱ εὐχές του σὲ ἀκολουθοῦν καὶ ἡ ζωή του γιὰ πάντα σὲ φωτίζει!

Νὰ ξέρεις ὅμως, παιδί μου, ὅτι πάντα σὲ ἀκολουθοῦν οἱ εὐχές καὶ ἑνὸς Πατριάρχου!

Μη φεύγεις, γιέ μου!

«Εἰ φιλεῖς με, ποίμαινε τὰ ἀρνία μου. Ποίμαινε τὰ πρόβατά μου… Καὶ ἰδοὺ ἐγώ εἰμι μεθ’ ὑμῶν πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς…»

Γιέ μου! Ἐγὼ πιὰ γυρίζω πίσω στὴν Ἀλεξάνδρεια.

Μὰ οἱ εὐχές μου καὶ οἱ προσευχές μου μένουν γιὰ πάντα μαζί σας.

Παιδιά μου! Σᾶς θυμᾶμαι γιὰ πάντα στὶς προσευχές μου.

Ὁ Θεὸς καὶ ἡ Παναγία μας ἂς εἶναι μαζί σας»

Ἱερ. Πολύκαρπος Ἁγιαννανίτης

Πατριαρχική περιοδεία στο μεγαλύτερο νησί της Αφρικής

Αγαπητοί φίλοι της Ιεραποστολής,

Με πολλή χαρά επικοινωνώ μαζί σας, για να σας πληροφορήσω για την επίσημη επίσκεψη του Ποιμενάρχου μας, πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώρου στη Μαδαγασκάρη τον περασμένο Ιούνιο. Η επίσκεψη αυτή είχε προγραμματιστεί από πολύ καιρό, γι’ αυτό με τη χάρη του Θεού και την ευλογία του πνευματικού μας πατρός είχε μεγάλη επιτυχία. Δοξάζουμε το Θεό και ευχαριστούμε όλους όσοι συνέβαλαν στην καλή οργάνωση της επισκέψεως του προκαθημένου, κληρικούς και λαϊκούς. Προσπαθήσαμε όλοι μας να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε προς δόξαν Θεού και της Εκκλησίας μας.

Ο σεπτός προκαθήμενος με τη συνοδεία του έφθασε στο αεροδρόμιο στις 29 Μαΐου. Εκεί τον περίμενε πλήθος κόσμου, μικροί και μεγάλοι, ντυμένοι όλοι με παραδοσιακές στολές και κρατώντας στα χέρια τους μικρές σημαίες του Πατριαρχείου και της Μαδαγασκάρης. Επίσης παρευρίσκοντο εκπρόσωποι της πολιτείας, πρέσβεις και άλλοι επίσημοι. Στην είσοδο του Ναού οι ιερείς και ο λαός περίμεναν παρατεταγμένοι σε δύο σειρές και ψάλλοντας το «Άξιον Εστίν» κατευθύνθηκαν όλοι στο Ναό. Εκεί έγινε δοξολογία και εκφωνήθηκαν λόγοι αντιστοίχως. Ο Μακαριώτατος ευχαρίστησε όλους για την υποδοχή που του επεφύλαξαν.

Την άλλη ημέρα, Σάββατο προ της Πεντηκοστής, τελέσθηκαν τα εγκαίνια του ορφανοτροφείου θηλέων σε ιδιόκτητο οικόπεδο της Ιεραποστολής 10.000 τ.μ. σε προάστιο της πρωτευούσης. Η κατασκευή του κτιρίου είχε αρχίσει πριν αρκετό καιρό με κύρια χρηματοδότηση ομογενών εξ Αυστραλίας, με την ευλογία και συμπαράσταση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. Μια πτέρυγα χρηματοδοτήθηκε από ανώνυμη δωρήτρια εις μνήμην του συζύγου της Νικολάου, μέσω της Αδελφότητας Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής.

MG2

Το νέο ορφανοτροφείο θηλέων της Ιεραποστολής στο Antananarivo

Οι εργασίες χάριτι Θεού τελείωσαν, εκτός από μερικές λεπτομέρειες και υπολείπεται ο εσωτερικός εξοπλισμός. Το ορφανοτροφείο ήταν ένα όνειρο που με τη χάρη του Θεού και τη συνδρομή των ανθρώπων πραγματοποιήθηκε. Το φιλανθρωπικό έργο κατά την ταπεινή μου γνώμη πρέπει να είναι αλληλένδετο με το ιεραποστολικό στις χώρες αυτές. Το ορφανοτροφείο θα περιθάλψει όχι μόνον ορφανά κοριτσάκια, αλλά και εγκαταλελειμμένα· και θα τους προσφέρει όχι μόνον στέγη, ένδυση, μάθηση αλλά και ένα λαμπρό μέλλον και αποκατάσταση στα παιδάκια αυτά.

Η τελετή των εγκαινίων έγινε μέσα σε πνευματική ατμόσφαιρα με πλούσιο στολισμό, με πλήθος κόσμου και με τη συμμετοχή πολιτικών και άλλων εκκλησιαστικών αρχών. Την επόμενη ημέρα της Πεντηκοστής είχαν ορισθεί τα εγκαίνια του Ιερού Ναού των Εισοδίων της Θεοτόκου, που βρίσκεται εντός του χώρου του Ορφανοτροφείου. Ο Ναός οικοδομήθηκε διά να εξυπηρετεί τις πνευματικές ανάγκες των παιδιών που θα φιλοξενούνται στο ορφανοτροφείο, αλλά θα λειτουργεί και σαν ενοριακός ναός. Βρίσκεται κοντά σε κεντρικό δρόμο και σε καλή περιοχή. Η τελετή των εγκαινίων έγινε με κάθε μεγαλοπρέπεια και κατάνυξη, ενώ ο Μακαριώτατος εξηγούσε το νόημα κάθε στιγμής. Η ακολουθία άργησε να τελειώσει, αλλά ο κόσμος και οι επίσημοι παρέμειναν έως τέλους. Μετά το πέρας της ακολουθίας παρετέθη κοινή τράπεζα για όλο το εκκλησίασμα με πλούσιο παραδοσιακό πρόγραμμα.

Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος έγινε λειτουργία στον καθεδρικό ναό και ο Μακαριώτατος τίμησε μερικούς ιερείς για τη φιλότιμη προσφορά τους στην Εκκλησία, αλλά και λαϊκούς για την αγάπη τους και το ενδιαφέρον τους για την Ορθοδοξία. Μετά τη Θεία Λειτουργία ο Μακαριώτατος συναντήθηκε με όλους τους ιερείς της Μητροπόλεως, άκουσε τα προβλήματά τους και τους έδωσε συμβουλές και οδηγίες για την πνευματική τους πρόοδο.

Την άλλη ημέρα ο Μακαριώτατος συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο εξοχώτατος πρέσβης της Αιγύπτου, ο επίτιμος πρόξενος της Ελλάδος και της Κύπρου και κληρικοί της Ιεράς Μητροπόλεως. Ο Μακαριώτατος πληροφόρησε τον Πρόεδρο για το ιεραποστολικό και φιλανθρωπικό έργο που επιτελεί η Ιερά Μητρόπολή μας.

MG1

Την επόμενη ημέρα, 3 Ιουνίου, είχαν ορισθεί τα εγκαίνια του Πανεπιστημίου στη Manakara. Η πόλη αυτή απέχει 600 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα και βρίσκεται νοτιοανατολικά της χώρας. Το πανεπιστήμιο αυτό ήταν δωρεά Χριστιανών από την Καρδίτσα με πρωτοβουλία του Πανοσ. Αρχιμ. π. Κυριακού Τσολάκη και κτίσθηκε κατά παράκληση του περιφερειάρχου, για να καλύψει βασικές ανάγκες γεωπονικής φύσεως τροπικών φυτών και διαφόρων άλλων ερευνών.

Κατά την άφιξη του Μακαριωτάτου στη Manakara, ο Πατριάρχης και η συνοδεία του και όλοι οι Χριστιανοί πήγαν στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, που χτίστηκε με δαπάνες της Αδελφότητάς σας, και εψάλη δοξολογία. Ο Μακαριώτατος μίλησε σύντομα στους Χριστιανούς και μετά όλοι μαζί έφθασαν στο χώρο του Πανεπιστημίου, όπου περίμενε αρκετός κόσμος και οι επίσημοι παράγοντες. Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν πάρα πολλοί μαθητές. Ο αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης ευχαρίστησε το Μακαριώτατο για τη μεγάλη αυτή προσφορά της Εκκλησίας μας προς την Κυβέρνηση και μετέφερε τις ευχαριστίες του προέδρου της χώρας.

Στις 4 Ιουνίου προγραμματίσθηκε η επίσκεψη του Μακαριωτάτου στο χωριό Arany, για τα εγκαίνια ενός Λυκείου. Το χωριό αυτό βρίσκεται 2 ώρες μακριά από το ιεραποστολικό κέντρο. Οι μαθητές των σχολείων φορώντας τις παραδοσιακές τους στολές και κρατώντας τις σημαίες στο χέρι τραγουδούσαν παραδοσιακά τραγούδια. Οι καμπάνες ηχούσαν χαρμόσυνα έως ότου φθάσαμε στο ναό. Αφού τελειώσαμε, κατευθυνθήκαμε όλοι στο Λύκειο δίπλα στην εκκλησία για την τέλεση του αγιασμού.

Στις 5 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, ο Μακαριώτατος με τη συνοδεία του έφτασε στη μεγαλύτερη πόλη στο νότιο μέρος της χώρας, το Tulear. Ο Ναός ήταν κατάμεστος από κόσμο, μικρούς και μεγάλους, που είχαν έρθει από τα χωριά για την υποδοχή του Πατριάρχη. Ο Πατριάρχης ευχαρίστησε και μίλησε με πνευματικά λόγια για τη σωτηρία της ψυχής.

MG3

Την επομένη ημέρα είχαν ορισθεί τα εγκαίνια της κλινικής στο ιεραποστολικό κέντρο. Στην περιοχή αυτή του Tulear υπάρχει κλινική με πολλά τμήματα. Ο υπεύθυνος π. Αναστάσιος από την Κύπρο, ιερομόναχος και ιατρός, θεώρησε καλό να αναβαθμισθεί η κλινική με περισσότερα τμήματα σε νοσοκομειακό επίπεδο. Το έργο ολοκληρώθηκε με δωρεά ανώνυμης κυρίας και στις 6 Ιουνίου έγιναν τα εγκαίνια. Ο Μακαριώτατος τέλεσε τον αγιασμό και εν συνεχεία ξεναγήθηκε σ’ όλους τους χώρους της κλινικής.

Στις 7 Ιουνίου, ημέρα Κυριακή, ο Μακαριώτατος μαζί με τους ιερείς λειτούργησαν στο κλειστό στάδιο του Tulear. Ο χώρος είχε προετοιμασθεί καταλλήλως με υπερυψωμένη εξέδρα με μεγάλη Αγία Τράπεζα και εικόνες, θρόνο κ.λπ. Ο κόσμος άρχισε να έρχεται από το πρωί, καθώς επίσης και οι επίσημοι. Οι Χριστιανοί μας με λεωφορεία έφθασαν εγκαίρως και από τα πιο απομακρυσμένα χωριά. Σύντομα γέμισε το στάδιο.

Όλα τα χαρακτήριζε η μεγαλοπρέπεια και το μεγαλείο της Θείας Ευχαριστίας. Τόσο ο Πατριάρχης, όσο και οι ιερείς, αλλά και οι χοροί, δημιουργούσαν μια πνευματική ατμόσφαιρα. Στο τέλος ο Μακαριώτατος κήρυξε το Θείο Λόγο, κοινώνησε τους πιστούς και στο τέλος μοίρασε το αντίδωρο σε όλο τον κόσμο. Όλοι ευχαριστήθηκαν και απόλαυσαν την πνευματική αυτή πανδαισία, δοξάζοντας το όνομα του μεγάλου Θεού.

MG4

Αμέσως μετά, στο ιεραποστολικό κέντρο είχε ετοιμασθεί κοινό γεύμα για όλους τους πιστούς, αφού ήταν περασμένη η ώρα, και πολλοί από αυτούς έπρεπε να πάρουν το δρόμο του γυρισμού για τα μακρινά χωριά τους.

Η επίσκεψη του Πατριάρχου ήταν μια ευλογία για την Ιερά Μητρόπολη Μαδαγασκάρης. Η παρουσία του Μακαριωτάτου ήταν απαραίτητη διότι μας έδωσε θάρρος να συνεχίσουμε τον αγώνα μας, να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και τα προβλήματα, να επικοινωνήσουμε μαζί του σαν παιδιά με πατέρα, να εκφράσουμε τα προβλήματά μας ελεύθερα και να πάρουμε μαζί αποφάσεις για καινούργια προγράμματα στο μέλλον. Είναι απαραίτητη η επικοινωνία αυτή, διότι αντιμετωπίζουμε πολλές δυσκολίες και προβλήματα και χρειάζεται η μεσολάβηση του Πατριάρχη μας με την πολυετή πείρα του.

† Ο Μαδαγασκάρης Ιγνάτιος

Πατριαρχική περιοδεία στην όγδοη ήπειρο

Ολοκληρώθηκε στις 7 Ιουνίου η 10ήμερη ιεραποστολική περιοδεία του Μακαριωτάτου Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ. Θεοδώρου στη Μαδαγασκάρη, την «όγδοη ήπειρο».

Τον Προκαθήμενο της Αλεξανδρινής Εκκλησίας υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαδαγασκάρης κ. Ιγνάτιος, σύμπας ο ιερός κλήρος και ο ευσεβής λαός των Μαλαγκάσι. Επίσης, τον συνόδευσαν στην περιοδεία του και οι μοναχές της Ιεράς Μονής Παναγίας Θεογεννήτριας Κρήτης, που βρίσκονται αυτές τις ημέρες στη Μαδαγασκάρη, για να συμβάλουν στην εδραίωση του μοναχισμού.

Κατά την επίσκεψή του, ο Πατριάρχης εγκαινίασε το νέο Ορφανοτροφείο Θηλέων στο Andoharanofotsy, που θα στεγάσει 200 άπορα και ορφανά παιδιά. Η ανέγερση αυτού του ιδρύματος ήταν μέλημα και όνειρο του Μητροπολίτη Μαδαγασκάρης εδώ και πολλά χρόνια, καθώς πολλά βρέφη εγκαταλείπονται στους δρόμους, αφού οι γονείς λόγω φτώχειας αδυνατούν να τα σιτίσουν. Η Αδελφότητά μας με τη δική σας βοήθεια υπήρξε συγχρηματοδότης του έργου.

Επίσης, ο Πατριάρχης έλαβε μέρος στην ιερατική σύναξη των Ορθοδόξων κληρικών της Μαδαγασκάρης, συναντήθηκε με τους σπουδαστές της Ιερατικής Σχολής στο Ampany, ενώ επισκέφθηκε και το Προεδρικό Μέγαρο, όπου συνομίλησε με τον Πρόεδρο της Μαδαγασκάρης κ. Χέρι Ρατζαοναριμαμπιανίνα σχετικά με το πολυσχιδές έργο της Ορθόδοξης ιεραποστολής. Επί πλέον, ο Μακαριώτατος εγκαινίασε τον Ιερό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου στο Andoharanoftsy, άνοιξε τις πόρτες του πρώτου Ορθόδοξου Πανεπιστημίου της χώρας στη Manakara, καθώς και ένα νέο Δημοτικό και Γυμνάσιο στο Ampany.

Τέλος, επισκέφθηκε την Toliara, όπου εγκαινίασε την ιατρική κλινική της ενορίας του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, η οποία θα περιθάλπει δωρεάν τα παιδιά της περιοχής, και τέλεσε τα θυρανοίξια του Ιερού Ναού της Αγίας Ειρήνης. Την τελευταία ημέρα, προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας στο αθλητικό στάδιο της Toliara, όπου παρέστησαν χιλιάδες πιστοί από την ευρύτερη περιοχή.

Πριν από 2 έτη

Το μεγάλο έργο της κατασκευής ενός Ορφανοτροφείου κοριτσιών στη Μαδαγασκάρη προχωρά με επιτυχία, παρά τις οικονομικές δυσκολίες. Σκοπός αυτού του ορφανοτροφείου είναι να προστατέψει και να αναθρέψει παιδιά χωρίς γονείς ή παιδιά προβληματικών οικογενειών μέσα σε ένα ασφαλές χριστιανικό περιβάλλον – παρέχοντάς τους σφαιρική φροντίδα τόσο σε υλικό όσο και σε πνευματικό επίπεδο.

Η Αδελφότητά μας έχει συμμετάσχει στο έργο αυτό με την κατασκευή μιας πτέρυγας. Ευχαριστούμε τους ευγενείς δωρητές και ευχόμαστε σύντομα αυτό το σπουδαίο έργο να αρχίσει να λειτουργεί και να προσφέρει στα κορίτσια της Μαδαγασκάρης τη δυνατότητα για ένα καλύτερο αύριο.

11116247_856394227764482_3092487228070804575_o

Το ιεραποστολικό και φιλανθρωπικό έργο στη Μαδαγασκάρη

Ο Μητροπολίτης Μαδαγασκάρης κ. Ιγνάτιος μιλάει για τη συνέχιση του ιεραποστολικού έργου στην Μητρόπολη Μαδαγασκάρης το οποίο είχε αρχίσει πρώτος Επίσκοπος Μαδαγασκάρης κυρός Νεκτάριος

Ορθοδοξία: Η προσδοκία των εθνών

Με τη χάρη του Θεού και τις ευχές του Σεπτού Προκαθημένου μας Πάπα και Πατριάρχου κ.κ. Θεοδώρου, συνεχίζουμε το ιεραποστολικό μας έργο. Δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχουν δυσκολίες, προβλήματα και πειρασμοί. Όσο κι αν προσπαθούμε να τα ξεπεράσουμε, υπάρχει ο πειρασμός που δεν μας αφήνει να συνεχίσουμε απρόσκοπτα το έργο μας.

Ιδιαιτέρως τώρα, την περίοδο της οικονομικής κρίσεως, τα πράγματα έχουν δυσκολέψει αρκετά και προσπαθούμε με πολλούς κόπους να ανταπεξέλθουμε στα τρέχοντα έξοδα. Δεν απογοητευόμαστε, αλλά ελπίζουμε στο Θεό, στον Οποίο ανήκει το έργο. Και πράγματι ο Θεός δε μας εγκατέλειψε.

Mg3

Υπάρχουν άνθρωποι που από το υστέρημά τους μας ενισχύουν, δίνοντάς μας ελπίδα και θάρρος για το έργο που έχουμε αναλάβει. Δεν μπορώ να μην αναφερθώ στην αμέριστη βοήθεια της Αδελφότητας Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής, μέσω της οποίας από το πουθενά παρουσιάζονται πρόσωπα που αναλαμβάνουν να χρηματοδοτήσουν κάποιο ναό ή κάποιο άλλο έργο συγκεκριμένο. Σας ευχαριστώ πολύ για ό,τι κάνετε για το έργο της Εκκλησίας. Το τελευταίο διάστημα βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής πέντε Ιερών Ναών, ενός μικρού σχολείου (όπου προσθέτουμε αίθουσες λόγω ανεπάρκειας των υπαρχουσών) και μία προέκταση κλινικής στην περιοχή Tulear. Όλα αυτά τα κτήρια είναι δωρεές ανωνύμων δωρητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Όσον αφορά στις προσθήκες αιθουσών και στην επέκταση της κλινικής, αυτό είναι δείγμα ότι χάριτι Θεού τα ιδρύματα αυτά λειτουργούν πολύ καλά και οι άνθρωποι τα προτιμούν για την καλή τους εργασία. Δοξάζουμε το Θεό για όλες τις ευλογίες που μας προσφέρει στην ταπεινή μας διακονία.

Mg5

Λαχτάρα για εκκλησία

Βεβαίως, οι ελλείψεις σε έμψυχο υλικό αλλά και σε άψυχο είναι πάρα πολλές. Πολλοί άνθρωποι σε πολλά χωριά επί χρόνια περιμένουν να αποκτήσουν ένα Ιερό Ναό δικό τους. Είναι επιθυμία τους αλλά και δική μας ευθύνη για τις υλικές και πνευματικές τους ανάγκες. Υπάρχουν περίπου 20-25 χωριά που στερούνται Ιερών Ναών και κατά τις επισκέψεις μας πάντα ακούμε τις ίδιες παρακλήσεις όσον αφορά την απόκτηση δικού τους Ναού. Κι εμείς ευελπιστούμε στη χάρη του Θεού και στην παρουσία ενός νέου δωρητή, που θα χρηματοδοτήσει κάποιον Ιερό Ναό. Αισθανόμαστε ιδιαίτερη χαρά και δοξολογούμε το όνομα του Θεού, όταν μέσα στα απομακρυσμένα χωριά και πυκνά δάση ακούγεται ο γλυκός ήχος της καμπάνας που προσκαλεί σε κοινή προσευχή τους πιστούς μας. Αλλά πιο συγκινητικό είναι να βλέπει κανείς τους ανθρώπους, μικρούς και μεγάλους, και τις μητέρες με τα μικρά στην πλάτη τους, χωρίς να υπολογίζουν κόπο και χρόνο, να τρέχουν σαν τα διψασμένα ελάφια να ξεδιψάσουν την πνευματική τους δίψα στα καθαρά νερά της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Κι αν τους παρακολουθήσεις κατά τις ώρες των Ιερών Ακολουθιών με πόση προσοχή και συμμετοχή ψάλλουν τα γνωστά τροπάρια της Εκκλησίας μας. Τι κι αν δεν είναι μορφωμένοι με πτυχία και περγαμηνές; Αυτοί κατέχουν έναν άλλο θησαυρό μέσα στην καρδιά τους που λέγεται Ιησούς Χριστός, ο εσταυρωμένος και αναστημένος. Αυτή η χάρη του Χριστού που έχουν μέσα τους τους δίνει χαρά αλλά και φτερά να ξεπερνούν τα διάφορα εμπόδια και να βρίσκουν αυτό που αγαπούν και λατρεύουν.

Τέτοιες σκέψεις έρχονται στο μυαλό μου, όταν πολλές φορές περπατώ στα μονοπάτια μέσα στα δάση έως ότου να φθάσω στα χωριά που δεν έχει πρόσβαση το αυτοκίνητο της Ιεραποστολής. Βλέπω ανθρώπους και προσπαθώ να μπω στην ψυχολογία τους και να τους καταλάβω. Πολλές φορές τους αδικούμε κρίνοντάς τους εξωτερικά. Πόσο μακριά είμαστε από την πραγματικότητα! Η ταπείνωσις η δική μας βρίσκεται μόνο στα λόγια, αλλά η δική τους βρίσκεται στην πράξη. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά.

Mg2

Η μεταστροφή στην Αλήθεια έχει κόστος

Πριν ένα μήνα περίπου επισκέφθηκα ένα πολύ απομακρυσμένο χωριό, όπου ο νέος ιερεύς άρχισε να κατηχεί τους ανθρώπους στην Ορθόδοξη πίστη. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν πρώην Ρωμαιοκαθολικοί και γνώρισαν κατά θαυμαστό τρόπο την Ορθοδοξία και μας παρέδωσαν και το ναό, αφού οι ίδιοι τον είχαν κτίσει. Τους επισκεφθήκαμε και όλοι συγκεντρώθηκαν –πού αλλού– μέσα στο ναό. Ένας ναός παμπάλαιος, που μόνο ναός δεν ήταν! Κι όμως, οι άνθρωποι αυτοί ήταν υπερήφανοι για το ναό τους και περισσότερο υπερήφανοι γιατί τον χάρισαν στην Ορθόδοξη Μητρόπολη. Αφού τους μιλήσαμε αρκετά και τους εξηγήσαμε πολλά πράγματα για τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ Ορθοδόξων και Καθολικών, τους δώσαμε τα φτωχά δώρα μας, βιβλία, σταυρούς και εικόνες και αναχωρήσαμε για το ιεραποστολικό κέντρο. Η παράκλησή τους ήταν να τους φτιάξουμε ένα καινούργιο ναό και ένα σχολείο, διότι το Καθολικό σχολείο δε δέχεται τα Ορθόδοξα παιδιά. Παράκλησή μου, προς όλους εσάς που διαβάζετε το άρθρο αυτό, να μας βοηθήσετε να κτίσουμε έναν Ιερό Ναό και ένα σχολείο, για να δοξάζεται το όνομα του Θεού της Ορθόδοξης Εκκλησίας και να σώζονται ψυχές.

Mg1

Γνωριμία με την Ορθοδοξία

Τέτοιες περιπτώσεις έχουμε πάρα πολλές. Η ζωή της ιεραποστολής κρύβει πολλές εκπλήξεις και θαυμαστά γεγονότα. Περνώντας κάποτε από ένα χωριό που βρισκόταν σε κεντρικό δρόμο, σε μια περιοχή άγονη και βραχώδη, όπου δεν υπάρχει ούτε ένα δένδρο και οι άνθρωποι ζουν από την παρασκευή κάρβουνου, σταματήσαμε να τους δώσουμε τρόφιμα. Αφού τελειώσαμε την αποστολή μας, ρωτήσαμε αν υπάρχει εκκλησία στην περιοχή αυτή. Η απάντηση ήταν ότι δεν υπάρχει. Μας απάντησαν ότι μερικοί από αυτούς εκκλησιάζονται στην πλησιέστερη Ορθόδοξη Εκκλησία που απέχει δύο ώρες από το χωριό τους και πότε-πότε πηγαίνουν με τα πόδια. Ο ιερεύς που μας συνόδευε υποσχέθηκε να πηγαίνει σε τακτά διαστήματα για να τους κατηχεί κι εμείς να τους κτίσουμε μια μικρή εκκλησία. Δυστυχώς μέχρι τώρα δεν εκπληρώσαμε την υπόσχεσή μας.

Βλέπουμε ότι η χάρις του Θεού προπορεύεται και προετοιμάζει το έδαφος, όσο δύσκολο κι αν είναι. Χρειάζεται όμως να ακολουθήσουμε εμείς και να συνεχίσουμε την καλλιέργεια αυτή, πριν χαθεί ο σπόρος ή καταπατηθεί από τους ανθρώπους ή τον πειρασμό. Είναι και η Ιεραποστολή τέχνη τεχνών και επιστήμη επιστημών.

† Ο Μαδαγασκάρης Ιγνάτιος

Διάλεξη για την ιεραποστολή στη Μαδαγασκάρη με το Μητροπολίτη Ιγνάτιο

Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, στις 11 το πρωί, σας προσκαλούμε όλους στη μηνιαία Σύναξη της Αδελφότητάς μας, όπου με ιδιαίτερη χαρά θα φιλοξενήσουμε το Μητροπολίτη Μαδαγασκάρης κ. Ιγνάτιο. Ο Σεβασμιώτατος θα μας μιλήσει για το ιεραποστολικό έργο στην «όγδοη ήπειρο», το πελώριο νησί της Μαδαγασκάρης, και θα μας ενημερώσει για όλες τις εξελίξεις στον αγώνα αυτό.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα της Αδελφότητας (Μακένζυ Κινγκ 6, Θεσσαλονίκη). Θα προηγηθεί συνεκκλησιασμός στον παρακείμενο Ιερό Ναό του Τιμίου Προδρόμου. Σας περιμένουμε!

Μητροπολίτης Μαδαγασκάρης Ιγνάτιος

Αείμνηστε αδελφέ ημών

Όταν καλούμαστε να γράψουμε για την Ιεραποστολική μας δράση αναφέρουμε συνήθως τις δραστηριοτητές μας, το έργο των κατηχήσεων, των βαπτίσεων, του εκκλησιασμού των πιστών, της ανοικοδόμησης των εκκλησιών, των σχολείων, της ανθρωπιστικής βοήθειας εν γένει και της προόδου της δράσεως που αναπτύσσεται με τη Χάρη του Θεού στον χώρο αυτό. Η Ιεραποστολή όμως όπως και κάθε κατά Θεόν έργο δεν είναι μόνο μια όμορφη και χαρούμενη παράταξη γεγονότων ούτε ένας ρομαντιστικός μονόλογος με σκοπό τον εντυπωσιασμό και την προσωρινή συγκινησιακή διέγερση των αισθήσεων αλλά μια πραγματικότητα πολλές φορές σκληρή καί η οποία κρύβει συχνά απροσδόκητη θλίψη στους βιώνοντες την αλήθεια της.

Κάθε όμως τέτοια θλίψη με τη σειρά της κρύβει την ειρήνη του Θεού και την θαυμαστή Πρόνοιά του. Το σχέδιο του Θεού που Το χέρι μου έπεσε ανεπαίσθητα στο παγωμένο μέτωπο του παιδιού. Τα μάτια κλειστά σαν να ονειρευόταν πλέον χωρίς κανένα εμπόδιο την αιωνιότητα που κάθε άνθρωπος προσδοκά σε αυτή τη ζωή, όσο και αν δεν θέλει να πιστεύει σε αυτήν. Το χέρι μου σταυρώνει το λευκό πλέον, αν και μαύρο μέχρι τώρα, μέτωπο του 22χρονου νεαρού και τα χείλη μου μετά το τρισάγιο μονολογούν «αιωνία σου η μνήμη αξιομακάριστε και αείμνηστε αδελφέ ημών«. Μα τα μάτια μου δε θέλουν να φύγουν από το γαλήνιο πρόσωπό του. Μέχρι χθες γεμάτο πόνο και βάσανα. Τώρα ατάραχο, ξένο γι’ αυτόν τον κόσμο, μακριά από εμάς αν και τόσο κοντά μας.

Το παλικάρι αυτό ήταν ένας από τους πιστούς μας. Κάποια στιγμή ένας απροσδόκητος σκανδαλισμός τον ώθησε να αφήσει την Εκκλησία μας. Πριν δέκα μήνες έπαθε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Η πορεία της υγείας αν και πολύ δύσκολη γιατί υπέστη κάταγμα στην σπονδυλική στήλη με αποτέλεσμα την παράλυση των κάτω άκρων, μέχρι τώρα όμως όχι απογοητευτική και με πολλές ελπίδες. Γνώριζα την περίπτωση, αλλά οι δουλειές ποτέ δε με άφηναν να πάω στο νοσοκομείο να τον επισκεφθώ. Μια μέρα ένας ιερέας μας μου πρότεινε επιμόνως να πάμε. Δέχθηκα την πρόταση και τον ακολούθησα.

CC BY-SA ohocheese

CC BY-SA ohocheese

Όταν μπήκα στον θάλαμο είδα ότι ο νέος βρισκόταν ήδη σε ημικωματώδη κατάσταση. Το σώμα του πλέον είχε παύσει να δέχεται τον ορό που είχε στο χέρι εδώ και δέκα μήνες και έτσι τώρα φαινόταν πλέον ότι βρισκόταν στο τελικό στάδιο.Τα μάτια μόνο βλέπανε. Καμιά άλλη ένδειξη επικοινωνίας.

Το βράδυ προσευχηθήκαμε γι’ αυτό το παιδί. Είχα από νωρίς τη νύχτα την επιθυμία να διαβάσω μια συγχωρητική ευχή στον ασθενή, έστω και σε αυτή την ύστατη στιγμή που είχε χάσει κάθε επικοινωνία με το κόσμο. Μπορεί εξάλλου να είχε μετανοήσει αλλά τώρα πλέον δεν υπήρχε δυνατότητα για εξομολόγηση.

Αφού διαβάσαμε τις σχετικές ευχές, φύγαμε για ταξίδι 3 ημερών. Ο ιερέας που με οδήγησε στον άρρωστο μου είπε «Πάτερ δεν νομίζω ότι θα κοιμηθεί σήμερα αλλά αύριο. Θα μας περιμένει για την κηδεία«. Η υγεία του είχε μια μικρή βελτίωση τη νύχτα. Την τρίτη ημέρα όταν πλέον γυρίζαμε – γιατί μέχρι τότε δεν υπήρχε δυνατότητα επικοινωνίας – καλέσαμε τον πατέρα του παιδιού ο οποίος μας πληροφόρησε ότι ο νεαρός ειχε κοιμηθεί τη νύχτα της δεύτερης όντως ημέρας από τότε που φύγαμε.

Εκείνο το βράδυ, κάποιος από τους ιερείς της συνοδείας μας είδε στον ύπνο του το νέο να σπρώχνει το αυτοκίνητό μας. Την τρίτη μέρα ήμασταν όντως πίσω και οι γονείς μάς περιμέναν για την κηδεία.

Τώρα το χέρι μου πλέον πάνω στο παγωμένο του μέτωπο. Ο πατέρας δεν είχε χρήματα ούτε καν για την κηδεία. Ο νους μου γυρίζει χωρίς να το θέλει γύρω από δυο λέξεις: Ανθρώπινο δράμα. Και η ύστατη προσευχή μου μετατρέπεται ανεπαίσθητα σε απολογία:

«Συγχώρεσέ με, παιδί μου, που άργησα. Συγχώρεσέ με που δεν πρόλαβα να σου δώσω την αγάπη που σου άξιζε και σένα ως ανθρώπου. Συγχώρεσέ με που την παραμονή του μεγάλου ταξιδιού σου, μόλις που σε γνώρισα. Μόλις σου άνοιξα τα φύλλα της καρδιάς αναγκάστηκα να τα ξανακλείσω μπροστά στο μεγαλύτερο γεγονός της ζωής σου. Θα ήθελα να κάνω ως πατέρας και αδελφός σου πολλά περισσότερα για σένα. Όμως δεν πρόλαβα. Μέσα μου μένει ο πόνος. Αλλά και η ελπίδα. Γιατί Άλλος είναι ο Κριτής των πράξεών μας. Εμείς βλέπουμε κατά το ανθρώπινον. Εκείνος όμως εξετάζει ακόμα καί τους εσώτερους στεναγμούς μας.

Αντίο αδελφέ μου. Καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι σε σένα, πολυβασανισμένε γιέ της Μαδαγασκάρης, φτωχέ μου αδελφέ του Τουλιάρ».

Ιερομόναχος Πολύκαρπος Αγιαννανίτης

100_1218

Σταθερή πορεία προς το μέλλον

Αγαπητοί αδελφοί εν Χριστώ,

Χαίρετε εν Κυρίω!

Δοξάζουμε τον Θεό και ευχαριστούμε τόσο την Αδελφότητα όσο και τους φίλους και συνεργάτες της Εξωτερικής Ιεραποστολής που παρ’ όλη την κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, δεν παύσατε να μας ενισχύετε και να μας ενθαρρύνετε στο ευλογημένο αυτό έργο της Εκκλησίας μας.

Μέσα στις δυσκολίες δίνουμε εξετάσεις κι εμείς, αφού δοκιμάζεται η πίστη μας. Πριν λίγο διάβαζα στις Πράξεις των Αποστόλων τα παθήματα του Αποστόλου Παύλου. Βεβαίως, δεν υπάρχει σύγκριση, παίρνουμε όμως πολλά παραδείγματα από τον Πρώτο μετά τον Ένα, ότι ο δρόμος της Σωτηρίας και Ιεραποστολής δεν είναι ανθόσπαρτος.

Συνεχίζουμε τον αγώνα μας, αφού μειώσαμε το φιλανθρωπικό έργο και αρκετά έξοδα που μπορούσαμε. Ο κόσμος και οι ιερείς διαμαρτύρονται αλλά δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά.

Για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με οδηγίες του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου κ. Θεοδώρου, που προέβλεψε από χρόνια την επερχόμενη κρίση, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μικρές εργασίες για έσοδα της Ιεραποστολής. Είμαστε στην αρχή, αλλά συν Θεώ ελπίζουμε να αποδώσουν καρπούς.

Χάρη στην ευαισθησία της ομογενούς δωρήτριας της Αδελφότητάς σας από τον Καναδά, ο Ιερός Ναός των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ στο Diego σύντομα θα γίνει πραγματικότητα. Οι Χριστιανοί της πόλεως θα αποκτήσουν μετά από αρκετά χρόνια δικό τους Ναό, για να τελούν τις ιερές ακολουθίες και ιδιαιτέρως τη Θεία Λειτουργία. Επίσης, χάρη στη δική σας φροντίδα, ξεκινήσαμε τη γεώτρηση που χρηματοδοτεί φίλος δωρητής από την Αθήνα.

mg1

Ο αγώνας συνεχίζεται

Ο αγώνας συνεχίζεται έστω και μειωμένος όσον αφορά τις δραστηριότητες. Αυτό που μας ανησυχεί ιδιαιτέρως είναι οι εργασίες του ορφανοτροφείου που σχεδόν σταμάτησαν. Σας παρακαλώ πολύ, εάν υπάρχουν δωρητές για το συγκεκριμένο έργο, θα ήταν ευλογία να το συνεχίσουμε σιγά-σιγά. Οι εργασίες που έχουν γίνει καλύπτουν το 70%. Ελπίζουμε να βρεθούν δωρητές για να το ολοκληρώσουμε.

Τα μαθήματα του σεμιναρίου τελείωσαν με πέντε απόφοιτους σπουδαστές, εκ των οποίων μερικοί επιθυμούν να ιερωθούν. Τα σχολεία μας, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, τελείωσαν γι’ αυτή τη σχολική χρονιά με ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Μάλιστα το Λύκειο που χρηματοδότησε η Αδελφότητά σας στο Tulear συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων. Έχει 450 μαθητές με πολλές επιτυχίες στα ανώτερα ιδρύματα. Φέτος πρόκειται να συμπληρώσουμε και άλλες αίθουσες, διότι έχουμε μεγάλη προσέλευση μαθητών.

Οι κλινικές συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και να απαλύνουν τον πόνο των πτωχών ανθρώπων.

Δύο Ναοί που είχαμε αρχίσει από πέρυσι βρίσκονται στο τέλος τους. Παράλληλα, επισκευάζουμε 4 Ναούς, που είχαν πάθει σοβαρές ζημιές από τις καιρικές συνθήκες και ήταν αδύνατο να χρησιμοποιηθούν.

Τέλος, υπάρχει ανάγκη για μια δεξαμενή νερού σε κάποιο χωριό της Tulear. Οι άνθρωποι υποφέρουν και ως συνήθως μεταφέρουν το νερό με μπιτόνια από διπλανό χωριό. Η χωρητικότητα θα είναι 25-30 μ3 και το κόστος περίπου 9.000 €.

Κατήχηση σε αχυροκαλύβα

Ιεραποστολικές επισκέψεις

Τελευταία μας επισκέφθηκαν δύο εξαίρετοι κληρικοί εξ Ελλάδος. Ο ένας ήταν ο π. Γρηγόριος Παπαθωμάς, καθηγητής Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και ο άλλος ο π. Γεώργιος Φραγκιαδάκης, θεολόγος, φιλόλογος και νομικός. Στα διαστήματα αυτά οργάνωσαν σεμινάριο στους κληρικούς και κατηχητές της Μητροπόλεώς μας, μίλησαν στους πιστούς και βοήθησαν πολύ κόσμο με τις συμβουλές τους.

Ο π. Γρηγόριος επισκέφθηκε τη νήσο Reunion και έκανε διάλεξη με θέμα «ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και η νοερά προσευχή». Τα ¾ του ακροατηρίου ήταν Γάλλοι Καθολικοί. Η Ορθοδοξία συνεχώς κατακτά έδαφος και γίνεται όλο και πιο γνωστή στο σημερινό κόσμο.

Ας προσευχηθούμε ο Θεός να παρουσιάσει εργάτες στον αμπελώνα για περισσότερη καρποφορία. Διότι πράγματι οι εργάτες είναι ολίγοι.

Με αγάπη Χριστού
† ο Μαδαγασκάρης Ιγνάτιος

Τα πλούτη της Ιεραποστολής

Κατευθύνσου στο Βορρά και θα φέρεις μέλι στο κεφάλι σου.
Πήγαινε ανατολικά και θα κουβαλήσεις γάλα στα χέρια σου.
Προχώρησε προς τον Νότο και θα εμπλησθείς από την ζάχαρη.
Βάδισε προς τα δυτικά και θα περπατήσεις στηριγμένος σε ζαχαροκάλαμο.

Αυτή είναι μια παραδοσιακή ρήση του λαού του τόπου που υπηρετούμε. Πολύ χαρακτηριστική της όμορφης αυτής γης της Μαδαγασκάρης. Την είχα ακούσει σε μια προσφώνηση προς τον Μητροπολίτη μας και μου έκανε εντύπωση τόσο μεγάλη, που την ζήτησα να μου την πει με ακρίβεια ο ομιλητής μετά τον χαριτωμένο χαιρετισμό που απηύθυνε προς τον Ποιμένα και τον κλήρο και λαό που ήταν συγκεντρωμένοι εκείνη την ημέρα στα πλαίσια μιας εορταστικής εκδήλωσης. Αυτός είναι ο λαός που κληθήκαμε να υπηρετήσουμε. Ένας φτωχότατος μα τόσο πλούσιος λαός…

Αποθήκευση νερού σε βαρέλια από το βυτίο της Ιεραποστολής

Αποθήκευση νερού σε βαρέλια από το βυτιοφόρο της Ιεραποστολής

Βρισκόμαστε στις πιο φτωχές περιοχές του Τουλιάρ, στην περιοχή του Αμπανί. Κοιτάζεις γύρω σου και βλέπεις ατελείωτες εκτάσεις της ερημικής γης. Έξω από την εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, τώρα μέσα στην ήσυχη νύχτα ακούω τον υπόκωφο ήχο των αγριεμένων κυμάτων που έρχονται από τη γειτονική Μοζαμβίκη. Η κούρασή μας ατελείωτη. Ο καλός μου φίλος, ιερομόναχος και ιατρός, εξαντλημένος ησυχάζει μέσα στη λασποκαλύβα, που ετοίμασαν οι χωρικοί ενορίτες για την φιλοξενία αυτού του ανθρώπου που τόσο τους βοηθά. Όλη την ημέρα δε σταματά να εξετάζει ανθρώπους.

Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς; Τις θηλάζουσες μητέρες με τα βρέφη να ψήνονται στον πυρετό από την ελονοσία; Το παλληκάρι με το απόστημα από τον προχωρημένο στρεπτόκοκκο; Τον ετοιμοθάνατο μικρό που βαπτίσαμε εκτάκτως και αναγκαίως ελπίζοντας στο θαύμα; Και γνωρίζεις καλά ότι το θαύμα εδώ είναι γεγονός, καθώς βλέπεις μπροστά σου τους ανθρώπους που χθες είχες διαγράψει, τώρα για μια ακόμη φορά, ζωντανούς σαν αναστημένους νεκρούς με τη Χάρη και το έλεος του Θεού.

Θυμήσου τα μικρά παιδιά στην Εκκλησία πού υμνούν τον Κύριο, παρόλο που η πείνα θερίζει κυριολεκτικά όλη την ύπαρξή τους. Τον νέο που σήμερα με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση μού είπε στην εξομολόγηση ότι ελευθερώθηκε από την αμαρτία που τοσα χρόνια κυριαρχούσε επάνω του. Τον πόνο των αδελφών μου, όταν εκμυστηρεύονται ότι τα αποθέματα τροφίμων έχουν εδώ και καιρό εξαντληθεί για την οικογένεια, μιας πού τα σπαρτά όλα ξεράθηκαν λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας. Τον κόσμο που παρακαλάει για κατήχηση από τα απομακρυσμένα χωριά. Μα ναι, οι δυνάμεις μας είναι τόσο μικρές! Ανήμποροι πραγματικά χωρίς την Θεϊκή Χείρα να υπηρετήσουμε σε αυτόν τον υπερθυσιαστικό ορίζοντα, που κάθε πρωινό ανατέλλει τον καυτό ήλιο της ένδειας για τους κατοίκους της ερημικής αυτής γης και του δίχως όρια και συμβιβασμούς αγώνα για τους ταπεινούς εργάτες αυτής της πολυδιάστατης πραγματικά αλλά και πολυσήμαντης διακονίας που λέγεται Ιεραποστολή.

Νεαρή μητέρα και μωρό στη Μαδαγασκάρη

Έχει πέσει η νύχτα και κάθεσαι τώρα κάτω από τον σκοτεινιασμένο ουρανό. Θαυμάζεις την εξαίσια έναστρη καθαρότητά του, συγχρόνως όμως νιώθεις την αμμώδη σκόνη που φέρνει ο θαλασσινός αέρας, να διεισδύει μέσα στα ρούχα σου και να ποτίζει τα πνευμόνια σου. Λες και θέλει και αυτή η φύση να σου θυμίζει ανά πάσα στιγμή τον αδιάσειστο σύνδεσμο δωρεάς και πόνου και την αξία της χαράς, όταν αυτή πηγάζει από τη λύπη και τις στερήσεις.

Δεν δύναμαι να περιγράψω τα αισθήματα και τις συγκινησιακές εναλλαγές που υφίσταται κανείς σε αυτό τον χώρο. Σε ένα χώρο στον οποίο γνωρίζουμε καλά ότι δε βρεθήκαμε «διά τάς δικαιοσύνας ἡμν – οὐ γάρ ἐποιήσαμέν τι ἀγαθόν ἐπί τῆς γῆς», αλλά δια το έλεος και την αγάπη του Χριστού.

Εδώ γνωρίζεις καλά, ότι όταν σε αγκαλιάζει από ευγνωμοσύνη ένα μικρό παιδί, αλλάζει μέσα σου όλη η ύπαρξη. Εδώ ξερεις καλά ότι και ο παραμικρός κόπος πιάνει τόπο. Η μικρή σου χρηματική δωρεά μπορεί να σώζει στην κυριολεξία ψυχές. Ο μικρός σου λόγος μπορεί να αλλάξει μια ολόκληρη κοινότητα. Και φυσικά δεν περιμένεις άλλο θαύμα από αυτό που βλέπεις και ζεις. Την πρωτοχριστιανική αυτή απλότητα και μεταστροφή των ανθρώπων που μοιάζουν με νήπια θηλάζοντα το ουράνιο «γάλα» που τους προσφέρει ο Πατέρας μέσα στην απαρηγόρητη βιωτή, που τους έλαχε ως κλήρος και δωρεά συγχρόνως.

Άλεσμα καλομποκιού

Για τελευταία φορά κοιτάζω με δέος την ηλιοκαμένη και πνιγμένη στη σκόνη εκκλησιά μας και παρακαλώ τον Άγιο προστάτη της, τον αϊ-Γιάννη τον Ρώσο που ιδιαιτέρως ευλαβούμαι, να μη με αξιώσει ποτέ βιαίως να χωριστώ από το ποίμνιό του που τόσο αγαπώ ως μέλος και διάκονός του.

Κοίταξε, μονολογώ, κοίταξε για μια ακόμη φορά και κατεύθυνε το βλέμμα σου στον Βορρά. Και θα τρυγήσεις το λιγοστό μέλι του Θείου λόγου που τάισες στα πεινασμένα μελίσσια – τους απλούς αυτούς φτωχούς. Θα το τρυγήσεις εκατονταπλάσιο μέσα στην φτωχή καρδιά σου.

Τώρα κατευθύνσου ανατολικά και θα πιείς από το γάλα που εχθές πρόσφερες στα διψασμένα παιδιά. Γάλα όχι δικό σου· κι όμως την δίψα σου πότιζες και την ταλαίπωρη και πονεμένη σου ύπαρξη.

Προετοιμασία συσσιτίου

Τώρα νοιώθω ένα μικρό φίλο μου, λερωμένο και κουρελιασμένο να μου σφίγγει το χέρι με το δικό του λερωμένο μαύρο χεράκι και να μου το κατευθύνει προς τον Νότο, τον πολυπόθητό μου πτωχότατο Νότο, και να μου ψιθυρίζει στο αφτί: «Από εκεί θα χορτάσεις τη γλυκύτητα της «ζάχαρης». Από εμάς τους φτωχούς και τους εξαθλιωμένους θα χορτάσεις «ζάχαρη» και γλυκύτητα καρδίας και συνειδήσεως».

Και απότομα μου το στρέφει προς τη δύση. Εκεί που ο κόκκινος ήλιος αφήνει τις φλογισμένες ακτίνες του να χρωματίσουν για τελευταία φορά σήμερα το μεγάλο κόκκινο νησί μας. Αλλάζει χρώμα στη φωνή και σαν μεγάλος άνθρωπος με προειδοποιεί:

«Δεν σου υπόσχομαι ράβδους χρυσές και ανάγλυφες. Δεν έχω τίποτα τέτοιο να σου δώσω. Θα σου δώσω καλάμι στα χέρια να κουβαλάς και να σε στηρίζει στις μακρινές σου πορείες μέσα στη σκόνη και στις λάσπες. Όπως το απλό καλάμι που βάσταξε ο Κύριος προ της σταυρικής εκείνης υπέρτατης Θυσίας. Γιατί η ζωή μας εδώ είναι μια ατελείωτη πορεία μέσα στον πόνο και το θάνατο.

Πρόσεξε όμως το καλάμι αυτό είναι αγνό ζαχαροκάλαμο. Στο τέλος λοιπόν της πορείας σου, στη δύση αυτής της ζωής, σκίσε το και φάγε τον γλυκύτατο «χυμώδη βλαστό» που κρύβει μέσα του.
«Βλαστό» που θα σου γλυκαίνει για πάντα στην αιωνιότητα την πικραμένη σου καρδιά.

Αυτός είναι ο λαός που υπηρετείς, καλέ μου πατέρα και φίλε. Δεν αξίζει πραγματικά η θυσία σου αυτή;»

Ιερομόναχος Πολύκαρπος Αγιαννανίτης

mg1